Zakład pogrzebowy

Kiedy umiera nam bliska osoba, konieczne jest zorganizowanie uroczystości, której celem będzie pożegnanie i pochowanie zmarłego. W przygotowaniu jej konieczne jest załatwienie spraw w kilku punktach. Jednym z nich na pewno jest urząd stanu cywilnego, gdzie na podstawie lekarskiej oceny wydawany jest akt zgonu. Z tym dokumentem należy udać się do księdza i ustalić termin mszy pogrzebowej. Dopiero kiedy ten zostanie ustalony, trzeba wybrać zakład pogrzebowy Warszawa, który zajmie się organizacją reszty uroczystości. Tu wybiera się trumnę i dekoracje do niej. Niekiedy tu zamawia się ubranie dla zmarłego i jego przygotowanie do pogrzebu. Czasem bliscy zmarłego ubierają ciało nieboszczyka samodzielnie.

W zakładzie pogrzebowym wybiera się też kwiaty dla zmarłego. W ramach usług, jakie oferuje zakład pogrzebowy Warszawa, znajduje się też wykopanie grobu i ewentualny demontaż nagrobka, jeśli zmarły ma być pochowany na wykorzystywanym już miejscu. Zakład pogrzebowy może też udostępnić nam chłodnie lub kaplice, gdzie ciało zmarłego zostanie przechowane do dnia pogrzebu. Tam nie ulegnie ono rozkładowi, bo panują tam odpowiednie warunki. Jeśli zachodzi taka konieczność, zakład pogrzebowy Warszawa jest w stanie zająć się organizowaniem zasiłku pogrzebowego. Wtedy jednak jego pracownik potrzebuje upoważnienia. Inaczej nie będzie w stanie załatwić niezbędnych formalności. W zakładach pogrzebowych nie zamawia się konsolacji. Takie spotkani organizowane są już w innych miejscach. Na nie najczęściej wybiera się restaurację lub lokal, który położony jest najbliżej cmentarza, gdzie będzie odbywała się ceremonia pogrzebowa. Koszty, jakie ponosi się w zakładzie pogrzebowym, najczęściej odnoszą się do zakupu trumny i kwiatów. Te związane z obsługą pogrzebu są najczęściej stałe. Różnice w ponoszonych opłatach wynikają z tego, jaki model trumny się wybierze i z tego, jak solidne bukiety kwiatów zostaną kupione. Znaczenie ma też to, czy podczas pogrzebu zamawiana jest dodatkowa oprawa muzyczna.