Współcześnie wymagania rodziców co do standardów prezentowanych przez przedszkola i żłobki, zwłaszcza prywatne, są coraz wyższe. Rodzice oczekują, aby już od najmłodszych lat dzieci mogły pozyskiwać jak najbardziej zróżnicowane umiejętność, a także wiedzę z różnych dziedzin. Bardzo często rodzice stawiają na rozwój muzyczny swoich dzieci, ale także językowy oraz nauczanie treści ścisłych. Możliwości językowe są niezwykle istotne, zwłaszcza we współczesnym świecie, który jest coraz bardziej otwarty na nowe kultury, obyczajowość, ale także jezyki. Przedszkole językowe ursynów zapewnia ksztalcenie najmłodszych dzieci w zakresie rozwijania kompetencji językowych. To właśnie znajomość obcych języków ma zapewnić dobry start i szerokie możliwości dzieci w przyszłości. Warto, aby dzieci uczyły się języków obcych w najmłodszych latach, gdyż to właśnie wówczas kompetencje językowe rozwijają się najszybszej i utrwalają się najbardziej skutecznie. Przedszkole językowe ursynów zapewnia naukę małych dzieci z odpowiednim podejściem, a także z materiałem dostosowanym do aktualnych możliwości i wieku dzieci. Wiek jednak nie zawsze jest wystarczającym czynnikiem różnicującym, który sprawia, że materiał naliczania jest wystarczająco dostosowany. Idealne dostosowanie materiału językowego do możliwości uczniów zapewnia podział dzieci na grupy, zgodnie z ich potencjałem językowym. Może on być bardzo zróżnicowany, gdyż dzieci rozwijają się bardzo różnie i w różnym tempie przyswajają dane informacje i materiał nauczania.